z założeń konkursu:
Charakterystyka obszaru objętego konkursem Opracowanie konkursowe dotyczy elewacji kondygnacji O i +1 (antresola) budynku przy ul Złotej 11. Elewacja od strony zachodniej i południowej sąsiaduje z pasażem Wiecha a od strony północnej z chodnikiem przy ul. Złotej. Na poziomie O (tj. parter budynku) znajdują się obecnie lokale użytkowe o różnej funkcji, głównie związanej z gastronomią. Kolorystyka elewacje oraz podziały i detale architektoniczne w tym elementy informacji wizualnej (szyldy, reklamy, znaki itp.) tego poziomu są obecnie dość zróżnicowane i chaotyczne. Niespójność rozwiązań wprowadza nieład przestrzenny rzutujący na estetykę tego fragmentu pasażu Wiecha oraz jego funkcjonalność oraz negatywny odbiór przez użytkownika. Kondygnacja +1 (antresola) jest cofnięta w stosunku do elewacji poziomu O o ok. 3,5m co tworzy taras nad kondygnacją O. Kondygnacja +2 jest natomiast nieznacznie nadwieszona nad kondygnacja +1 o ok. 1,5m. Na kondygnacji +1 znajdują się także lokale użytkowe połączone przestrzennie i miejscowo funkcjonalnie z lokalami na poziomie O. W dwu miejscach taras nad kondygnacją O został zabudowany do wysokości kondygnacji +1 . Zabudowy są odmienne pod względem formy estetyki i detali oraz kolorystyki i stanowią przedłużenie funkcjonale i przestrzenne lokali na poziomie +1.