Budynek istniejący nie znajduje się w rejestrze zabytków ani nie jest objęty żadną inną formą ochrony konserwatorskiej.