PROJEKT KONKURSOWY

OPIS

Przedmiotem konkursu był projekt koncepcyjny modernizacji i estetyzacji elewacji kondygnacji O oraz +1 budynku przy ul. Złotej 11 w Warszawie. Celem konkursu - uzyskanie najlepszej pod względem estetycznym i przestrzennym koncepcji elewacji. Generalne założenia efektu konkursu: 1. Poprawienie jakości przestrzeni pasażu zarówno w kontekście estetycznym, jak też społecznym i funkcjonalnym. 2. Ujednolicenie i uporządkowaniu elewacji kondygnacji O oraz +1 budynku. 3. Wypracowanie standardu kształtowania elewacji w parterach w rejonie Ściany Wschodniej.

W koncepcji konkursowej należało uwzględnić przede wszystkim: - podziały elewacji - elementy detalu architektonicznego - kolorystykę i rozwiązania materiałowe dla elewacji oraz ślusarki; - standardy informacji wizualnej na elewacji oraz ewentualnie umieszczanych w przestrzeni pasażu Wiecha (szyldy, napisy, znaki informacyjne, neony itp); Uwaga:  Do zadań Uczestnika konkursu należy także decyzja czy w przestrzeni pasażu Wiecha należy umieszczać elementy mobilne związane z działalnością lokali użytkowych i najemców (np. ogródki kawiarniane, zieleń w donicach, różne formy reklamy i promocji, tarasy, sceny itp.). W przypadku, gdy Uczestnik konkursu uzna, iż elementy takie powinny być stosowane w przestrzeni pasażu Wiecha, wówczas w pracy konkursowej należy przedstawić standardy i przykłady tych elementów wraz z propozycja ich aranżacji w przestrzeni pasażu. 5) W koncepcji należy przeprowadzić analizę funkcji dla lokali z punktu widzenia estetyki budynku oraz funkcjonowania pasażu Wiecha i przedstawić propozycję zamienną dla obecnie istniejących funkcji. 6) Dopuszcza się możliwość zabudowy lub/i aranżacji całej przestrzeni tarasu nad kondygnacją O w poziomie kondygnacji +1 (antresola) do wysokości tej kondygnacji. Uczestnik konkursu może także zaproponować pozostawienie tej przestrzeni bez zabudowy lub inny sposób aranżacji oraz likwidację istniejących obecnie na dwóch fragmentach zabudów. 7) Wszystkie propozycje projektowe powinny nadać elewacji spójność i ujednolicony charakter oraz zapewnić poprawę funkcjonalności oraz estetyki tego fragmentu pasażu Wiecha. 8) Budynek przy Złotej 11 znajduje się w obszarze stanowiącym dobro kultury współczesnej tj. zespół architektoniczno-urbanistyczny Ściana Wschodnia wzniesiony w latach 1962-1969 według projektu Zbigniewa Karpińskiego i Jana Klewina. W związku z powyższym istotne jest zachowanie istotnych i charakterystycznych elementów tego układu zarówno pod względem urbanistycznym jak i architektonicznym stanowiących o charakterze miejsca.

stan istniejący

... I POZAKONKURSOWY

Inspirując się rozwiązaniami ze stolic europejskich pierwszy i niezgłoszony do konkursu pomysł ocieplenia przestrzeni ścisłego Śródmieścia Warszawy. Wykończenie - drewno.

SZKIC

Marzyłoby się o innym wystroju tej przestrzeni. Projekt wygrany - tutaj.