OPIS

W projektowanym budynku przewiduje się funkcję kulturalną – miejsce lokalnej aktywności na polu artystycznym, plastycznym, teatralnym, muzycznym. Miejsce to ma być przeznaczone dla mieszkańców okolicznych budynków, od małych dzieci, po seniorów, osoby z niepełnosprawnością.


Stan istniejący

Istniejący obiekt wybudowany został w 1956r; bryła prosta, w większości podziemna, przykryta stropodachem na poziomie około 60-80cm ponad poziomem terenu (zróżnicowana rzeźba terenu).Od wschodu zlokalizowana jest część wyniesiona ponad teren – wejścia do 2 z 3 lokali wyodrębnionych w ramach budynku – dawnej restauracji oraz sali jogi. Trzecie wejście, do dawnej kotłowni, zlokalizowane jest od strony południowej i prowadzą do niego zewnętrzne schody.
Obiekt murowany, z cegły pełnej, stropodach z płyt żelbetowych oparty na ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych, słupach i podciągach. Dach pokryty papą asfaltową z barierkami zabezpieczającymi przed wejściem osób postronnych.