Teren Liceum Francuskiego, współużytkowany w małym zakresie z państwowym przedszkolem zajmującym parter budynku A, jest zaniedbany, od dawna nie modernizowany.
Ok. 60% powierzchni terenu stanowią utwardzenia powierzchni, w tym blisko 20% to powierzchnia zabudowy rozproszonych na terenie budynków o oznaczeniu: A, B i C.
Nawierzchnie utwardzone to: trylinka, nawierzchnie bitumiczne, kostka brukowa, lany beton - dość przypadkowo ze sobą połączone. Na terenie brakuje infrastruktury sportowej, poza zerodowanym terenem – „boiska” o nawierzchni bitumicznej w pobliżu budynku B, oraz analogicznej nawierzchni koło budynku C, z 2 koszami do koszykówki; brakuje także przestrzeni integrującej dla młodzieży. Zdjęcia stanu istniejącego – arkusz  LF-PK-A01 części B opracowania.

Projekt remontu terenu Liceum Francuskiego położonego w prestiżowej dzielnicy Warszawy –Saska Kępa- podniesie walory estetyczne otoczenia, wpisując się tym samym w założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, odzyskując zarazem tereny biologicznie czynne oraz wzbogacając teren w nowe nasadzenia i szlachetne materiały wykończeniowe.

W programie przewidziano:
- boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna)
- boisko do piłki nożnej
- bieżnię
- trybunę dla widzów – ok. 30 osób
- ogrodzenia boisk
Pozostały teren zajmuje komunikacja oraz zieleń.
Przyjęto montaż elementów systemowych, takich jak bramki, siatki i kosze.

Na terenie, poza urządzeniami sportowymi, zakłada się uporządkowanie przestrzeni integrujących młodzież, w postaci aranżacji kącików wypoczynkowych z ławkami, oświetleniem, zielenią itd.