ROK PÓŹNIEJ

Remont elewacji południowej - od podwórka - na ukończeniu.

Wkrótce nowy śmietnik.

LUTY 2015

PO REMONCIE OD STRONY PODWÓRKA