PROJEKT ROZBUDOWY I MODENIZACJI DOMU JEDNORODZINNEGO Z POCZĄTKU LAT 90YCH