WIDOK NA BRAMĘ GŁÓWNĄ

STAN ISTNIEJĄCY

Obecnie istniejące ogrodzenie wykonane zostało w latach 60-tych XX wieku.
Wejście główne cmentarza składa się z bramy wjazdowej i furtki. Od strony ulicy Kętrzyńskiej, na skarpie, w miejscu pierwotnego ogrodzenia, postawiony został płot z betonowych elementów. Od pozostałych stron teren cmentarza ogrodzony jest siatką.
Wszystkie elementy ogrodzenia charakteryzują się złym stanem technicznym i estetycznym.